Развитие в Букурещ

Развитие в Букурещ

Ние, екипът на ММ Клиник поддържаме високо ниво с обмяна на опит и посещение на международни конгреси. Тази седмица бяхме в Букурещ и Прага, което обогати опита ни в различни инжекционни техники.