КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ

В MM.CLINIC се извършват диагностика и лечение на остри и хронични кожни заболявания, доброкачествени и злокачествени новообразувания и венерически заболявания. Осигуряваме консултации с висококвалифицирани специалисти.

Разполагаме с различни диагностични възможности, като можем да предложим микологично изследване, микроскопско изследване на секрети, дерматоскопия, изследване с лампа на Wood, кожна биопсия и др. Всеки един диагностичен и терапевтичен метод се прилага след преценката на лекар-специалист.

Терапевтичните методи, използвани в MM.CLINIC се назначават според индивидуалната преценка за съответния пациент. Изборът е голям – прескрипция за домашно лечение, инвазивни локални терапии – мезотерапия, обемозапълващи процедури, използване на ботулинов токсин, коагулация – електро и химическа, оперативно премахване на лезии и много други.

Заповядайте в MM.CLINIC за да обсъдите всеки един дерматологичен проблем с нашите специалисти. Заедно ще избереме най-правилният за вас подход за диагностично уточняване и лечение.